Letselschade Advocaat Maastricht

Indien u letselschade hebt opgelopen door een ongeval, bijv. een verkeersongeval of een bedrijfsongeval, kunnen de gevolgen ernstig zijn. Een dergelijk ongeval is vaak niet alleen van invloed op uw gezondheid maar kan ook vervelende financiële gevolgen met zich meebrengen. Denk bijv. aan minder inkomsten doordat u niet c.q. minder kunt werken en het oplopen van diverse schadeposten zoals bijv. reiskosten, medische kosten, huishoudelijke hulp en de aanschaf van hulmiddelen. In de meeste gevallen is het mogelijk om uw schade te verhalen bij een aansprakelijke partij en in sommige gevallen zelfs bij uw eigen verzekeraar. Was u zelf betrokken bij een ongeval en wenst u uw schade te verhalen? In dat geval adviseren wij u altijd de hulp van een letselschade advocaat in te schakelen. Woont u in Maastricht of in de omgeving van Maastricht? Dan kunt u bij ons terecht.

Letselschade advocaat Maastricht Letseldirect advocaten

Letseldirect Advocaten Maastricht

Wij zijn een team van ervaren letselschade advocaten en juristen en wij helpen u graag met het verhalen van uw schade na een ongeval. Met onze jarenlange ervaring en expertise zorgen wij telkens weer opnieuw voor het beste resultaat. Daardoor is ons kantoor in de afgelopen jaren fors gegroeid en inmiddels hebben wij meerdere locaties verspreid over heel Zuid-Nederland. Onze vestiging in Maastricht aan het Stationsplein no. 8-K (kantoorgebouw De Colonel) is geopend per 1 januari 2022. Sindsdien kunt u dus ook bij ons in Maastricht terecht om geheel vrijblijvend en kosteloos uw letselschadezaak te bespreken. Lukt het u niet om naar ons kantoor in Maastricht te komen? Geen probleem, wij plannen graag een gesprek in bij u thuis of op een andere locatie.

Adequate bijstand bij letsel 

Adequate hulp bij letselschade is van cruciaal belang en de wijze van belangenbehartiging is vaak een doorslaggevende factor in uw zaak. De advocaten en juristen van Letseldirect nemen de tijd voor uw verhaal en kijken goed naar uw concrete situatie. Ieder mens is immers anders waardoor de schade ook altijd anders is. Goede communicatie tussen u en uw advocaat is daarom van essentieel belang. Zeker bij dit soort belangrijke zaken waarbij u veel belang hebt en uw belang zwaar weegt. Om die reden vinden wij het belangrijk dat met extra aandacht naar u wordt geluisterd en naar uw zaak wordt gekeken. Dit is dan ook een van onze primaire kernwaarden en dit vormt naar onze mening de basis voor een voortvarend en succesvol traject. Samen met u zorgen wij ervoor dat uw volledige schade wordt vergoed.

Schadevergoeding na een ongeval

Om ervoor te zorgen dat u een schadevergoeding na een ongeval krijgt, is het van belang dat uw zaak naar behoren wordt onderbouwd. Daarom verzamelen wij samen met u alle benodigde stukken en informatie. Het overgrote deel van het schaderegelingstraject kunt u vrijwel geheel aan ons overlaten. Het verhalen van schade is onze specialiteit en wij proberen u gedurende dit traject zoveel mogelijk te ontzorgen. Uiteraard houden wij u altijd goed op de hoogte van alle ontwikkelingen. Belangrijke beslissingen worden altijd goed met u besproken en in overleg met u genomen.

Voorschot schadevergoeding

Zodra wij uw zaak in behandeling hebben genomen, vragen wij – indien dat mogelijk is – vrijwel direct een voorschot op de schadevergoeding voor u aan. De omvang van dit voorschotbedrag is afhankelijk van de aard van uw letsel en wordt mede bepaald door een inschatting te maken van uw schade. In de meeste gevallen varieert het eerste voorschotbedrag tussen de € 1.500,- en € 25.000,-. Door in een vroeg stadium al een eerste voorschot voor u aan te vragen, zorgen wij ervoor dat de eerste kosten die u door het ongeval maakt of dreigt te maken zo snel mogelijk worden vergoed. Zo voorkomen wij financiële problemen bij u en kunt u volledig de focus leggen op uw herstel.

Ook gedurende het schaderegelingstraject vragen wij telkens voorschotten op de schadevergoeding voor u aan. Dit doen wij totdat de zaak definitief is geregeld.

Kosten Letselschade advocaat Maastricht

We horen het maar al te vaak: “Ik dacht dat een letselschade advocaat erg duur is”. De voornaamste reden voor slachtoffers om geen letselschade advocaat in te schakelen is dan ook vaak de angst voor hoge advocaatkosten. Daar hoeft u zich bij Letseldirect geen zorgen om te maken. De kosten voor juridische bijstand maken onderdeel uit van uw schade en dienen volgens de wet door de aansprakelijke wederpartij te worden vergoed. Als u door de schuld van iemand anders schade lijdt en daardoor een advocaat wenst in te schakelen, dient die ander ook de kosten van uw advocaat te vergoeden. Dreigen er wel kosten te worden gemaakt doordat er bijv. geen aansprakelijke wederpartij is? In dat geval informeren wij u altijd vooraf over de te maken kosten zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

In de meeste gevallen kunnen wij onze kosten verhalen bij de aansprakelijke partij of bij uw eigen verzekeraar en is het traject voor u dus geheel kosteloos. Gedurende het eerste contact met ons kunnen wij u al infomeren over de mogelijkheden. Het is daarom verstandig om in ieder geval altijd bij ons te informeren. Vaak zijn er mogelijkheden om uw schade (en onze kosten) te verhalen waarvan u niet eens wist dat ze bestonden.

Intakegesprek Advocaat Maastricht

Wenst u een letselschade advocaat in Maastricht in te schakelen? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek. Het gesprek kan plaatsvinden bij ons op kantoor of bij u thuis. Geheel telefonische intakes of via beeldbellen (Microsoft Teams) zijn ook mogelijk. Tijdens het eerste gesprek kunnen wij u uitvoerig adviseren over de mogelijkheden om uw schade te verhalen. U kunt ons telefonisch bereiken op elk moment van de dag, 7 dagen per week via 085 0606 999.

Letselschadetraject in het kort

Een letselschadetraject verloopt over het algemeen in verschillende stappen. Onderstaand volgt een beknopte samenvatting van het proces:

  1. De intake: Het traject begint met een intakegesprek met een letselschade advocaat. Tijdens dit gesprek wordt uw medische situatie en de toedracht van het letsel besproken. De advocaat beoordeelt de haalbaarheid van je zaak en adviseert u over de vervolgstappen.
  2. De aansprakelijkstelling: De letselschade advocaat onderzoekt wie verantwoordelijk is voor het letsel en verzamelt bewijsmateriaal om dit te onderbouwen. Vervolgens stelt de advocaat de wederpartij aansprakelijk en wordt direct verzocht een eerste voorschot betaalbaar te stellen.
  3. Schadeclaim begroten: Zodra de aansprakelijkheid is erkend, wordt de omvang van uw schade vastgesteld middels een schadestaat. Deze schadestaat omvat al de relevante schadeposten die van toepassing zijn. Denk hierbij onder andere aan medische kosten, inkomstenderving, revalidatiekosten en immateriële schade (pijn en leed).
  4. Afwikkeling buiten rechte: De letselschadezaak kan afgewikkeld worden zodra sprake is van een medische eindsituatie, ook wel medische eindtoestand genoemd. Er vinden dan onderhandelingen plaats met de tegenpartij om tot een slotbetaling te komen.
  5. Juridische procedure: Het kan voorkomen dat partijen op een bepaald aspect verschillen van mening en er buiten rechte niet uit kunnen komen. In dit geval is een juridische procedure geïndiceerd. De advocaat zal u vertegenwoordigen en pleiten voor uw zaak in de rechtbank.

Ons Kantoor in Maastricht 

Wenst u een vrijblijvend gesprek met een van onze advocaten of juristen op kantoor in Maastricht? Gelieve dan telefonisch contact met ons op te nemen om het gesprek in te plannen.

Ons kantooradres in Maastricht is:

Stationsplein 8-K
6221 BT Maastricht

(In het kantoorgebouw De Colonel)
Advocaat letselschade Maastricht

Letselschade Advocaat Maastricht | Letseldirect

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

  • Wij werken door heel Zuid-Nederland
  • Maximale schadevergoeding
  • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.